Styrelse och kontakter

 
 

 

F E L A N M Ä L A N

Vid fel på VVS, el och inredning:
Vardagar 07.00-16.00: 011-18 78 67 (TESÅB AB)
Övrig tid: 070-5854824 (ÖFS)

Fel inom lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren!

Alla beställningar som enskild lägenhetsinnehavare gör till TESÅB skickar TESÅB faktura på direkt till lägenhetsinnehavaren.

Icke akuta fel utanför lägenheten ska i första hand anmälas per
e-post till: styrelsen@brfkroken1.se (läses normalt inom 24 timmar av Mathias Öhman)

Farliga istappar och problem angående snöskottning/halkbekämpning anmäls till någon styrelseledamot som i sin tur anmäler till TESÅB AB på telefon: 070-29 37 992.

Vid akuta fel på hissen ring 0200-25 00 35 (OTIS) och skicka samtidigt ett epost-meddelande till: styrelsen@brfkroken1.se eller ring Kajsa Westerberg 0706223088

Om hissen fastnar vid användning - använd nödtelefonen i hissen.

Allmänna synpunkter på fastigheten, skötsel, städning mm: styrelsen@brfkroken1.se

STYRELSE
Mathias Öhman, ledamot
Kerstin Westerberg, ledamot
Marie Andersson, ledamot
Malin Zimmerman, ledamot
Carina Rosander, ledamot
Helena Öhman, ledamot
Mats Belin, suppleant
Stina Friberg, suppleant


A K T I V I T E T S G R U P P E R

Följande fem aktivitetsgrupper bistår Styrelsen i dess arbete. I varje grupp ingår minst en styrelsemedlem som fungerar som länken mellan Styrelsen och gruppen.

EKONOMI OCH JURIDIK
Gruppen hanterar och utreder de ekonomiska och juridiska frågor som identifieras av Styrelsen eller någon av de övriga aktivitetsgrupperna.
Medlemmar
Jan Westmar (styrelsen), e-post: catjaws@telia.com, tel: 0708-46 88 86
Kerstin Tovesson, e-post: ketove@hotmail.com, tel: 070-300 71 79

FASTIGHET
Gruppen ansvarar för att fastighetens skötsel utförs på ett bra och kostnadseffektivt sätt:
Medlemmar:
Mats Belin, (styrelsen och garageansvarig), e-post: belins@telia.com, tel: 0730-232385
Thomas Moberg, e-post: skriketorp@telia.com, tel: 0707-853649
Johan Larsson, e-post: johan@svinab.se, tel: 070-2562080
Svante Håkansson, e-post: svanhak@gmail.com, tel: 0733-601105
Staffan Persson, e-post: sp@systemsvets.com, tel : 0708-837256
Roger Cagmo, e-post: roger_cagmo@hotmail.com, tel: 070-664 3471
Joachim Franzén, e-post: amanstorp@gmail.com, tel: 070-298 48 28
Rafael Urrutia, e-post: rafael.urrutia@smhi.se, tel: 070-8180262

GEMENSAMMA LOKALER
Gruppen ansvarar för att följande gemensamma utrymmen är trivsamma och utrustade på ett ändamålsenligt sätt:
• Soprum
• Samlingslokal
• Gästlägenhet 1
• Bastu/relaxrum och gästlägenhet 2
• Trapphus utanför uthyrningslägenheterna
• Gym
• Cykelförråd trapphus B plan 3
• Tvättstuga plan 6 trapphus B
• Städförråd plan 5 trapphus B
• Städskrubb plan 8 trapphus A
• Toalett plan 8 trapphus A
Medlemmar
Kajsa Westerberg (styrelsen), e-post: kerstin.westerberg@telia.com, tel: 011 31 71 72, 070 622 30 88
Annica Eklund, tel: 011-107300, 070-302 01 88
Helena Öhman, helena.ohman@telia.com, tel: 070-691 66 01
Mathias Öhman, (gymansvarig), mathiasohman@gmail.com

KOMMUNIKATION
Gruppen ansvarar för att medlemmarna på ett enkelt sätt har tillgång till den information om vårt hus som är av värde för ett tryggt och trivsamt boende. Gruppen ska även göra så att allmänheten, fastighetsmäklare och andra som har intresse av vårt hus har tillgång till korrekt och tilltalande information. Gruppen har bl.a. hand om föreningens hemsida.
Medlemmar
Mathias Öhman (styrelsen): mathias.ohman@sonder.se, tel: 070-7508731
Svante Håkansson, e-post: svanhak@gmail.com, tel: 0733-60 11 05


TRIVSEL
Gruppens uppgifter:
• Anordna vår- och höststädning
• Ansvara för innergården bl.a. växter
• Julgransbestyr
• Se till att terrassen 8B och balkongen 8A är i ordning
• Hobbyrummet
• Anordna trevliga sammankomster med grannarna
Medlemmar
Malin Zimmerman (styrelsen), karlshov@hotmail.com, tel: 0760-08 00 47
Annica Eklund, annikaeklund1959@gmail.com, tel: 011-107300, 070-302 01 88
Kerstin Tovesson, ketoves@hotmail.com, tel: 070-300 71 79
Christina Brååt Nilsson, 011120620@telia.com, tel: 070-540 18 37
Helena Öhman, helena.ohman@telia.com, tel: 070-691 66 01