Styrelse och kontakter

 
 

 

F E L A N M Ä L A N

Vid fel på VVS, el och inredning:
Vardagar 07.00-16.00: 011-18 78 67 (TESÅB AB)
Övrig tid: 070-585 48 24 (ÖFS)

Fel inom lägenheten bekostas av lägenhetsinnehavaren!

Alla beställningar som enskild lägenhetsinnehavare gör till TESÅB skickar TESÅB faktura på direkt till lägenhetsinnehavaren.

Icke akuta fel utanför lägenheten ska i första hand anmälas per
e-post till: styrelsen@brfkroken1.se (läses normalt inom 24 timmar av Helena Öhman)

Farliga istappar och problem angående snöskottning/halkbekämpning anmäls till någon styrelseledamot som i sin tur anmäler till TESÅB AB på telefon: 070-293 79 92.

Vid akuta fel på hissen ring 0200-25 00 35 (OTIS) och skicka samtidigt ett epost-meddelande till: styrelsen@brfkroken1.se eller ring Kajsa Westerberg 070-622 30 88

Om hissen fastnar vid användning - använd nödtelefonen i hissen.

Allmänna synpunkter på fastigheten, skötsel, städning mm: styrelsen@brfkroken1.se

Fakturaadress
Vi hänvisar alla leverantörsfakturor till: inbox.lev.907850@arkivplats.se

STYRELSE
Kerstin Westerberg, ordförande
Mathias Öhman, kassör
Marie Andersson, ledamot
Malin Zimmerman, ledamot
Carina Rosander, ledamot
Helena Öhman, ledamot
Mats Belin, suppleant
Stina Friberg, suppleant


A K T I V I T E T S G R U P P E R

Följande fem aktivitetsgrupper bistår Styrelsen i dess arbete. I varje grupp ingår minst en styrelsemedlem som fungerar som länken mellan Styrelsen och gruppen.

EKONOMI OCH JURIDIK
Gruppen hanterar och utreder de ekonomiska och juridiska frågor som identifieras av Styrelsen eller någon av de övriga aktivitetsgrupperna.
Medlemmar
Mathias Öhman (styrelsen), e-post: mathiasohman@gmail.com, tel: 070-750 87 31
Jan Westmar, e-post: catjaws@telia.com, tel: 070-846 88 86


FASTIGHET
Gruppen ansvarar för att fastighetens skötsel utförs på ett bra och kostnadseffektivt sätt:
Medlemmar:
Mats Belin, (styrelsen och garageansvarig), e-post: belins@telia.com, tel: 076-052 77 81
Thomas Moberg, e-post: skriketorp@telia.com, tel: 070-785 36 49
Johan Larsson, e-post: johan@svinab.se, tel: 070-256 20 80
Svante Håkansson, e-post: svanhak@gmail.com, tel: 073-360 11 05
Roger Cagmo, e-post: roger_cagmo@hotmail.com, tel: 070-664 34 71
Joachim Franzén, e-post: amanstorp@gmail.com, tel: 070-298 48 28
Rafael Urrutia, e-post: rafael.urrutia@smhi.se, tel: 070-818 02 62
Gerhard Wosol, e-post: gerhardwosol@gmail.com, tel: 0705-138838

GEMENSAMMA LOKALER
Gruppen ansvarar för att följande gemensamma utrymmen är trivsamma och utrustade på ett ändamålsenligt sätt:
• Soprum
• Samlingslokal
• Gästlägenhet 1
• Bastu/relaxrum och gästlägenhet 2
• Trapphus utanför uthyrningslägenheterna
• Gym
• Cykelförråd trapphus B plan 3
• Tvättstuga plan 6 trapphus B
• Städförråd plan 5 trapphus B
• Städskrubb plan 8 trapphus A
• Toalett plan 8 trapphus A
Medlemmar
Kajsa Westerberg (styrelsen), e-post: kerstin.westerberg@telia.com, tel: 070-622 30 88
Annica Eklund, tel: 011-10 73 00, 070-302 01 88
Helena Öhman (styrelsen) e-post: helena.ohman@telia.com, tel: 070-691 66 01
Lars Jansson, Mats Jansson, (gymansvariga), e-post: lars.s.jansson1967@gmail.com

KOMMUNIKATION
Gruppen ansvarar för att medlemmarna på ett enkelt sätt har tillgång till den information om vårt hus som är av värde för ett tryggt och trivsamt boende. Gruppen ska även göra så att allmänheten, fastighetsmäklare och andra som har intresse av vårt hus har tillgång till korrekt och tilltalande information. Gruppen har bl.a. hand om föreningens hemsida.
Medlemmar
Marie Andersson (styrelsen): marieandersson02@gmail.com
Svante Håkansson, e-post: svanhak@gmail.com, tel: 073-360 11 05


TRIVSEL
Gruppens uppgifter:
• Anordna vår- och höststädning
• Ansvara för innergården bl.a. växter
• Julgransbestyr
• Se till att terrassen 8B och balkongen 8A är i ordning
• Hobbyrummet
• Anordna trevliga sammankomster med grannarna
Medlemmar
Malin Zimmerman (styrelsen), karlshov@hotmail.com, tel: 076-008 00 47
Annica Eklund, annikaeklund1959@gmail.com, tel: 011-10-73-00, 070-302 01 88
Kerstin Tovesson, ketoves@hotmail.com, tel: 070-300 71 79
Christina Brååt Nilsson, 011120620@telia.com, tel: 070-540 18 37
Helena Öhman, helena.ohman@telia.com, tel: 070-691 66 01